Vui lòng điền đầy đủ thông tin để The Vietnam Hostel liên hệ và chốt đơn đặt phòng bạn nhé ^^
Khu vực phòng dorm bạn mong muốn sử dụng

Strategic Partners

Logo -final- copy.png

22-24-26 Hung Vuong st.

Hai Chau dist., Danang, Vietnam

happy@vietnamhostel.com

Tel: +84 236 7 109228

follow US

© The Vietnam Hostel 2018, Mac Bao Gia co. ltd, all rights reserved